zapraszamy na koncert

przez | 23 listopada 2014

KWARTET NOVA

NIEDZIELA godz.18/00 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W WIĘCBORKU

nowa

Wojciech Górecki /I skrzypce/
Przemysław Nawrocki /II skrzypce/
Mateusz Bocheński /altówka/
Adam Szurka /wiolonczela/

W programie m.in.:
M. A. Charpentier, G. F. Handel, J. Pachelbel, L. Bocherini, A. Vivaldii, J. Haydn, W. A. Mozart, Fr. Schubert, L. van Beethoven, H. Purcel,
R. Schumann, F. Gossec, A. Dvorak, J. S. Bach.

„Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku”.

Projekt zatytułowany „Wsparcia opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku” realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z 92 partnerami z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym Projektu jest ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt obejmuje prace budowlane oraz konserwatorsko-restauratorskie, dotyczące 96 przedsięwzięć prowadzonych przy zabytkach. Obecnie są prowadzone prace we wszystkich obiektach, a zakończone one będą do końca 2014 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8.914.972,46 zł. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotacji budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz własnych środków partnerów.

W ramach działań promocyjnych projektu zaplanowano realizację koncertów w zabytkowych obiektach uczestniczących w projekcie. Będą to koncerty muzyki świeckiej jak i sakralnej, od średniowiecza do XIX wieku, wykonywanej przez profesjonalne zespoły instrumentalne, wokalno-instrumentalne oraz wokalne. Koncerty odbywają się w piątki, soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Z tych środków została też dofinansowana renowacja ołtarza w naszym kościele.

oltarz2014

plakat