Msze, kontakt

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

Msze w niedzielę: w kościele parafialnym  o 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00.

          w klasztorze sióstr Franciszkanek o 6.30

          w kaplicy w Zbożu o 9.30

          w DPS  Suchorączek o 8.00

          w Szpitalu Powiatowym w sobotę o godz. 16.00

          w święta zniesione: 9.00, 11.00, 15.30, 17.00 (zimą), 18.00 (latem)

Msze w  dni powszednie:

         w kościele parafialnym: 9.00, i 18.00 (zimą o godz. 17.00)

         w klasztorze: 6.45 

Msza popołudniowa w sobotę w kościele parafialnym o godz. 17.00