Duszpasterze

Proboszcz

ks. mgr Adam Andrzejczak,  od 2017 proboszcz parafii  Więcbork

Wikariusze

– ks. mgr Maciej Musiał, święcenia kapłańskie w 2006 r. w Bydgoszczy, od 2018 wikariusz parafii w Więcborku

– ks. mgr Łukasz Kucharski, święcenia kapłańskie w 2019 r., od czerwca 2019 wikariusz parafii w Więcborku

Rezydent

ks. Franciszek Gabor – kap. hon. J Św., kan. grem. Kap. Koleg. , ur. 1929 – Lulkowo k./Torunia, św. kapł. 1955, emerytura od 2005 r.

Inni księża

Ks. Henryk Martin, emerytura od 2007 r

ks. mgr Adam Kątny,  Kapelan Jego Świątobliwości,  urodzony w  1953  w Bydgoszczy, święcenia kapłańskie w 1978,  w latach 2005-2016 proboszcz parafii  Więcbork

WSPÓŁPRACOWNICY

Zakrystnianka

s. Klara – od 2017

Organista

Karol Szmidt – od 2005 r.

Katecheci

p. mgr Marek Bąkowski

p. mgr Wiesława Kulpińska 

p. mgr Bernadeta Strzelczyk

p. mgr Radosław Chylmański

Zgromadzenie zakonne

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej,
Stary Rynek 8, 89-410 Więcbork,
tel. 52 389 89 10

Przełożona: s. Karolina – od 2017