wizyta wojewódzkiego konserwatora zabytków

przez | 17 grudnia 2012

               W dniu dzisiejszym  na zaproszenie ks. Adama Kątnego, Proboszcza Parafii p.w. Wniebowstąpienia N.M.P. , św. Szymona i  Judy  Tadeusza, odwiedziłem kościół w Więcborku, w którym wykonywane są prace przy konserwacji ołtarza głównego. Ostatnio zakończony został I etap prac  konserwatorskich  i ostatnia kondygnacja ołtarza po konserwacji została ponownie zamontowana.   Prace konserwatorskie zostały wykonane z wielką starannością w oparciu o wszelkie, niezbędne badania laboratoryjne, analizę archiwaliów i pod nadzorem  prof. dr hab. Dariusza Markowskiego z UMK w Toruniu. Składam na ręce księdza Proboszcza serdeczne podziękowania za tak dobrze sprawowaną opiekę nad zabytkami, obiektami, będącymi  cennym  wyposażeniem kościoła w Więcborku.  Życzę, by prace konserwatorskie były kontynuowane z taką samą starannością, wytrwałością oraz zaangażowaniem parafian, którzy w nich uczestniczyli. Z wyrazami szacunku:

…………………………..Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
……………………………………………………..mgr Sambor Gawiński,
…………………………………………………..Więcbork 15 grudnia 2012
Kategoria: Bez kategorii