Wielki Piątek

przez | 25 marca 2016

Trwając w Triduum Paschalnym, przygotowujemy się do wielkich wydarzeń naszej wiary! W Wielki Czwartek razem z Chrystusem zasiedliśmy w naszym parafialnym wieczerniku, aby dziękować zwłaszcza za dwa Sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. W Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa – jako chrześcijanie mieliśmy okazję po raz kolejny wejść w Tajemnicę naszego Odkupienia. Najważniejsze dokona się w Wielką Sobotę. Niech ten czas będzie wypełniony naszym osobistym spotykaniem się z Chrystusem, który dla nas oddał swoje życie i zmartwychwstał.

Tekst: ks.Tomek, Zdjęcia: MAJ