ZMIANA

przez | 1 lutego 2014

Dekretem ks. bpa Ordynariusza z dniem 1 lutego wikariuszem w naszej parafii został ks. Andrzej Białczyk, który zastąpił ks. Marcina Benka.


modlitwa:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.