zapraszamy na drogę krzyżową ulicami miasta

przez | 19 marca 2013
W piątek 22 marca o godz. 1700  zapraszamy na drogę krzyżową ulicami naszego  miasta. Rozpocznie się od kościoła  ulicami : Mickiewicza, Pocztową, al. 600-lecia, Dworcową i Złotowską. Zakończenie u zbiegu ulic Złotowskiej i Wyzwolenia, przy klasztorze naszych sióstr. Prosimy zabrać ze sobą świece, pochodnie i   śpiewniki.
                                  Na zdjęciu obok stacja siódma z naszego kościoła.Drugi upadek Pana Jezusa był jeszcze cięższy i boleśniejszy niż pierwszy. Czy się jeszcze podźwignie? Czeka Go jeszcze droga na Golgotę, a tam nie odpoczynek, lecz straszne ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu. Ktoś inny na miejscu Chrystusa już by się nie dźwignął. Powiedziałby do oprawców: Już mnie nie męczcie, zabijcie mnie. Lepiej tu umierać niż na krzyżu. Chrystus się jednak dźwiga ostatkiem sił, bo taka była wola Ojca, by złożył zbawczą ofiarę za ludzkość na krzyżu. Chciał też przez to swoje podźwignięcie się z upadku wysłużyć łaskę nam grzesznikom na takie chwile, kiedy ogarnie nas apatia, całkowite załamanie duchowe, kiedy się nie chce żyć i dalej zmagać z tyloma trudnościami i ze swoją słabością po tylu niepowodzeniach i upadkach. Pan Jezus chce nas pouczyć tym powstaniem, że nie wolno nigdy kapitulować, trzeba się po upadkach dźwigać na     nowo.
                                     Kapitulacja jest klęską. Panie Boże broń mnie przed pokusą zniechęcenia, pomóż zawsze powstawać z moich upadków.
Kategoria: Bez kategorii