Synod 2021/2023 – zaproszenie na odpowiedzi na pytania

przez | 22 listopada 2021

Odpowiadając na to pytanie, jesteśmy zaproszeni do:
– przypomnienia sobie naszych doświadczeń: Jakie doświadczenia z naszego lokalnego Kościoła przywołuje na myśl to pytanie?
– ponownego odczytania tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony: Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie   wzbudziły przemyślenia?
– zebrania owoców, by się nimi podzielić: Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co Duch Święty nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?

1. Co Cię zachwyca w Kościele?
2. W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?
3. Co Cię smuci w Kościele?
4. Co przysłania Boga obecnego w Kościele?
5. Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?
6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?
7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
8. Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?
9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?
10. W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom: 
– innego wyznania,
– o odmiennych poglądach,
– ochrzczonym niepraktykującym,
– żyjącym w związkach niesakramentalnych.
11. Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?
12. W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?
13. Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?
14. Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?
15. Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?
16. W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?
17. Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?
18. Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w jaki sposób?
19. Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta współpraca?
20. Jakie są mocne i słabe strony Twojej wspólnoty parafialnej?
21. Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?
22. Jakie zadania może podjąć osoba świecka w Twojej parafii?
23. Co parafia może zrobić dla Ciebie?
24. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?

Pomocnicze pytania synodalne (do pobrania – Word)

ODPOWIEDZI PROSIMY WRZUCIĆ DO SKRZYNKI NA LISTY PRZY WEJŚCIU DO BIURA PARAFIALNEGO LUB WYSŁAĆ NA ADRES: synod@parafiawiecbork.pl