Dotacja EFR – Modernizacja budynku Kaplicy w Zbożu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 23 marca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 01293-6935-UM0212066/21, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.228.1946.2021, na realizację operacji pn. „Modernizacja budynku Kaplicy w Zbożu”.

Przedsięwzięcie polegało będzie na przeprowadzeniu prac dekarskich polegających na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na nową dachówkę ceramiczną na Kaplicy w Zbożu. Wymieniany dach zostanie dodatkowo wzmocniony poprzez zamocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach. Zabezpieczy ona dach przed wodą opadową i śniegiem podwiewanymi przez wiatr, skroplinami powstającymi na spodzie dachu, ewentualnymi przeciekami. Ponadto jako warstwa paroprzepuszczalna umożliwi odparowanie na zewnątrz wilgoci szczątkowej, którą zawsze może znaleźć się w dachu. 

Celem planowanej do realizacji operacji jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez modernizację budynku kaplicy w Zbożu.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 39 999,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.