Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

29 marca 2020

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu w biurze parafialnym, za ofiary złożone na tacę. Bóg zapłać za ofiary składane na konto parafii. Podajemy numer konta dla osób, które chcą wesprzeć naszą parafię swoją ofiarą. Parafia Rzymskokatolicka w Więcborku
  Plac Jana Pawła II 14, 89-410 Więcbork, Bank Spółdzielczy w Więcborku, rachunek o numerze 59 8162 0003 0000 3434 2000 0020. Numer ten znajduje się na stronie internetowej parafii w zakładce „Prace konserwatorskie i remonty”.

 2. W związku z panującą pandemią zaostrzone zostały przepisy dotyczące ilości wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach. Od 25 marca przynajmniej do 11 kwietnia nie może w kościele przebywać więcej niż 5 wiernych, nie licząc księdza i służby liturgicznej. Bardzo serdecznie prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do obowiązującego prawa dla dobra nas wszystkich. Prosimy, aby w pierwszej kolejności dać możliwość uczestniczenia we Mszy św. osobom, które zamówiły intencję. Zamówione intencje będą odprawiane. Także podczas obrzędów pogrzebowych na cmentarzu może być maksymalnie 5 osób, nie licząc posługujących.

 3. Przypominamy, że udzielona została dyspensa od obowiązku osobistego uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta. Oznacza to, że nieobecność na Mszy św. w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem. Zachęcamy do korzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu.

 4. Na facebookowej stronie naszej parafii znajdują się rozważania drogi krzyżowej z naszego kościoła.

 5. Zachęcamy do skorzystania z nauk rekolekcyjnych, które są dostępne za pośrednictwem Internetu.
 6. We Mszy św. odprawianej w szpitalu oraz w kaplicy Sióstr nie mogą uczestniczyć żadne osoby z zewnątrz.

 7. Ze względu na zaostrzenie przepisów służących zatrzymanie epidemii odwołane są comiesięczne odwiedziny chorych z komunią św. Prosimy, aby kapłana wzywać tylko w poważnej potrzebie.

 8. Przed Wielkanocą nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi dekanalnych. Istnieje możliwość spowiedzi przed Mszą św. z zachowaniem ograniczenia ilości przebywania maksymalnie 5 wiernych w kościele. Obrzędy Triduum Paschalnego odbędą się w naszym kościele bez udziału wiernych. Nie będzie też adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Nie odbędzie się także obrzęd święcenia potraw na stół wielkanocny. Zachęcamy, aby obrzęd ten zastąpić uroczystą modlitwą przed śniadaniem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Propozycję tej modlitwy podamy w późniejszym czasie.

 9. Przypominamy, że okres spowiedzi wielkanocnej trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do 7 czerwca 2020. Ze względu na epidemię w tym roku rezygnujemy z kartek do spowiedzi wielkanocnej. Do zwyczaju wrócimy w przyszłym roku. Osoby, które już odebrały kartki mogą je oddać przy spowiedzi lub zachować na przyszły rok.

 10. Istnieje możliwość telefonicznego podania intencji oraz rezerwacji Mszy św. Ofiary można składać wpłacając je na konto parafii Bank Spółdzielczy w Więcborku, rachunek o numerze 59 8162 0003 0000 3434 2000 0020. W tytule prosimy podać datę, godzinę i nazwisko zamawiającego intencję.

 11. W związku z pytaniami o uroczystość I Komunii św. informujemy, że dopiero wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jak długo będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń i przemieszczania się oraz gdy dowiemy się, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły, okaże się, czy możliwe będzie zorganizowanie uroczystości w planowanym terminie, czy konieczne będzie przełożenie na późniejszy czas.