Komunikat Księdza Biskupa Jana Tyrawy

przez | 4 czerwca 2017

Drodzy Diecezjanie!

W Niedzielę 11 czerwca przejdzie ulicami naszego miasta „VI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY”, który zakończy się piknikiem rodzinnym przy Bazylice Św. Wincentego a Paulo. Nasze świętowanie rozpoczniemy od Mszy Świętej sprawowanej w Bydgoskiej Katedrze u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości o godz. 12.30, której główną intencją będzie modlitwa w obronie życia i wartości rodzinnych. Podobnie jak w ubiegłym roku podczas Eucharystii, będzie można podjąć piękne dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

Od sześciu lat to wydarzenie stanowi także dla mieszkańców Bydgoszczy i wielu naszych diecezjan niezwykły czas dawania świadectwa i potwierdzania swojego przywiązania do wartości związanych z obroną życia i zarazem fundamentalnych zasad, na których powinna być budowana polska rodzina. W tym roku hasło marszu brzmi: „Czas na rodzinę”.  W naszej zabieganej codzienności, w tym ciągłym braku czasu, którego – często bardzo boleśnie – doświadczają nasze rodziny, trzeba nam wciąż przypominać, że oprócz środków materialnych, tak czy inaczej rozumianego sukcesu, nasze rodziny potrzebują czasu dla siebie, dialogu. Krocząc wspólnie ulicami Bydgoszczy właśnie o tym chcemy przypomnieć.

Drodzy Siostry i Bracia!

Niech uczestnictwo w kolejnym „Marszu dla Życia i Rodziny” będzie wyrazem naszego przywiązania do podstawowych wartości, jakimi są rodzina, małżeństwo będące związkiem kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo, ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech będzie duchowym wzmocnieniem naszej wspólnoty, niech łączy nas w braterskiej miłości i wzajemnym wspieraniu siebie, wspieraniu naszych rodzin.

Już dziś oddaję Was wszystkich pod opiekę naszej Matki – Matki Pięknej Miłości, która w wyjątkowy, pełen macierzyńskiej troski, sposób otacza nas swoją opieką i uczy pięknie kochać.  

Z serca Wam wszystkim błogosławię

Bp Jan Tyrawa

Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej