4. Pokrewieństwa artystyczne.

Kościół więcborski został prawdopodobnie wzniesiony przez budowniczego Dawida Fecela (Fetzela) z Chojnic, zwanego architektem lub mistrzem murarskim. Był to prowincjonalny, ale zdolny architekt. Poza kościołem w Więcborku realizował on jeszcze inne kościoły na terenie Krajny, a mianowicie kościół w Sadkach koło Nakła nad Notecią (1749 – 1760) oraz przypuszczalnie kościół w Zamartem koło Kamienia Krajeńskiego (1766 – 1780). Natomiast jego autorstwa jest na pewno kościół w Wąwelnie pod Więcborkiem (1758 – 1767).

Kościół więcborski, chociaż nie może być zaliczony do szczególnie interesujących rozwiązań artystycznych w sztuce sakralnej, jest mimo wszystko dziełem dość odosobnionym w drugiej połowie XVIII wieku na terenie Krajny. Wykazuje on niewielkie analogie do wyżej wspomnianego kościoła w Wąwelnie; przede wszystkim do jego barokowej fasady. Odległych reminescencji doszukać się można natomiast w częściach zachodnich barokowych kościołów w Łąsku Wielkim koło Koronowa (1765 – 1767), Sadkach koło Nakła nad Notecią (1749 – 1760) i w Łabiszynie koło Szubina (1731 – 1736).