DEKRET USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY STACYJNE

przez | 14 marca 2021

oraz odpusty z okazji roku jubileuszowego  Św. Józefa w Diecezji Bydgoskiej

Ojciec Święty Franciszek, dnia 08 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Św. Józefa, który zakończy się dnia 8 grudnia 2021 r. W związku z tym Penitencjaria Apostolska ustanowiła dekretem z dnia 8 grudnia 2020 r. wykaz odpustów, które wierni mogą uzyskać na zwykłych warunkach, w okolicznościach i na sposoby określone przez Penitencjarię.

W odpowiedzi na dekret Penitencjarii, na podstawie kan. 383 par.1 i 387 Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanawiam ustanowić następujące kościoły stacyjne:

  1. Kościół pw. Św. Józefa w Bądeczu
  2. Kościół pw. Św. Józefa w Bydgoszczy
  3. Kościół pw. Św. Józefa w Fanianowie
  4. Kościół pw. Św. Józefa w Krajence
  5. Kościół pw. Św. Józefa w Osieku nad Notecią
  6. Kościół pw. Św. Józefa w Sitnie
  7. Kościół pw. Św. Mateusza w Bydgoszczy dla dzielnicy Fordon

Na podstawie wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w liście apostolskim – Patris corde – a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP, ogłaszam z dniem 19 marca 2021 r. postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,

oraz w okolicznościach, gdy wierni:

– przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską,

– na wzór Św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,

– będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie oraz innych wspólnotach,

– powierzą swą działalność opiece Św. Józefa,

– będą odmawiać Litanię do Św. Józefa,

– odmówią 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę ku czci Św. Józefa.

Mając na uwadze obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy nie mogą wyjść  z domu, i odmówią tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda ( np. w szpitalu ), akt pobożności ku czci Św. Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci.

Dekret obowiązuje na terenie Diecezji Bydgoskiej w dniach od 19 marca 2021 r. do 08 grudnia 2021 r.

Wzywając wstawiennictwa Św. Józefa, Patrona Kościoła, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w kościołach stacyjnych, z serca błogosławię.

                                                                                                                        + Jan TYRAWA

                                                                                                                               BISKUP BYDGOSKI