ADORACJA

przez | 9 listopada 2014

Adoracja Najświętszego Sakramentu z prośbą o uzdrowienie, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych …. odbyła sie w naszej swiątyni w piątek 7 listopada – poniżej zdjęcia.(Adoracja Najświętszego Sakramentu (z łacadoratio – oddawanie czci, uwielbienie) –  oddawanie czci Bogu, który – zgodnie z doktryną – obecny jest w Najświętszym Sakramencie wystawionym w monstrancji, odkrytej puszce z Najświętszym Sakramentem lub też w tabernakulum)