25 lat kapłaństwa o. Urbaniaka

przez | 18 listopada 2012

 W niedzielę 18 listopada 2012 roku sumę parafialną odprawił o. E.S. Urbaniak jako dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej.  Poniżej krótki życiorys ojca Urbaniaka, a trochę dalej fotografie z sumy parafialnej.Ojciec Erwin – Stanisław Urbaniak urodzony  25.11.1958 r. w Więcborku. W 1977 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Więcborku. W 1980 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów a  w 1987 przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1987 obronił magisterium z teologii a w 1989 – licencjat z Historii Kościoła Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1989-1991 – był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach a w latach 1991 – 2002 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 r. – Doktorat z Historii Kościoła na Wydziale teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2006 r.  przy Sanktuarium św. Antoniego w Klasztorze Franciszkanów w Brodnicy.  

   Życzymy o. Urbaniakowi błogosławieństwa Bożego i wytrwałości w dalszych latach posługi. Szczęść Boże !

Kategoria: Bez kategorii