15.IV.1978 otrzymał święcenia kapłańskie

przez | 13 kwietnia 2013

WIELKICZWARTEK20131135 lat temu 15 kwietnia 1978 roku nasz proboszcz ks. prałat Adam Kątny otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej z rąk sługi bożego Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ks. Adam  urodził się w Bydgoszczy, pochodzi z rodziny rzemieślniczej (ojciec przez 30 lat, aż do śmierci, prowadził zakład stolarski). W 1972 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Pierwszą parafią, w której pełnił obowiązki wikariusza, była parafia pod wezwaniem œw. Trójcy w Łobżenicy, później parafia œw. Marcina w Szubinie, następnie Bydgoszcz i parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, a po niej parafia Matki Bożej z Góry Karmel. Ostatnią wikariuszowską parafią była także bydgoska parafia pod wezwaniem œw. Trójcy. 6 grudnia 1992 roku otrzymał dekret do parafii œw. Stanisława w Nakle z zadaniem utworzenia nowej parafii w miejscowości Występ koło Nakła. 17 kwietnia 1993 roku ks. arcybiskup Henryk Muszyński erygował nową parafię pod wezwaniem œw. Brata Alberta Chmielowskiego w Występie.  Z końcem maja 2005 roku otrzymał dekret z rąk ks. bp. Jana Tyrawy ordynariusza diecezji bydgoskiej powołujący go na stanowisko proboszcza naszej parafii.

ŻYCZYMY NASZEMU PROBOSZCZOWI DUŻO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, ZDROWIA , SZCZĘŚCIA  I WYTRWAŁOŚCI W POSŁUDZE KAPŁAŃSKIEJ !

Kategoria: Bez kategorii